6.11.2012

Першая субота сакавіка 2012

Няхай Тваё Беззаганнае Сэрца зменіць свет! 

  
I. ПЯТНАЦЦАЦІХВІЛЁВАЯ СУСТРЭЧА З МАЦІ БОЖАЙ
ПЕРШАЯ БАЛЕСНАЯ ТАЯМНІЦА
Малітва Езуса ў Садзе Аліўным

   У гэтую першую суботу Вялікага Посту хочам разам з Табой, Балесная Маці, суправаджаць Езуса, які моліцца ў Садзе Аліўным. Будзь побач з намі, кіруй нашымі думкамі, пачуццямі і жаданнямі, каб мы маглі увайсці ў глыбіню любові і цярпення Пана.
   Пасля Апошняй Вячэры, калі Езус даў апосталам Свае Цела і Кроў, іх сэрцы палалі любоўю. Запэўнівалі свайго Пана, што незаўсёды застануцца Яму вернымі, нават калі б трэба было пайсці з Ім на смерць. У той час набліжалася гадзіна цемры і выпрабавання. Езус прывёў вучняў у Аліўны Сад і сказаў: «Маліцеся, каб не паддацца спакусе» (пар. Лк. 22, 40б). Большасць з іх пакінуў у садзе, а з сабой забраў найбліжэйшых сяброў – тых, якія раней былі ўзмоцненыя агляданнем Яго хвалы на гары Фавор, каб зараз не паддаліся скандалу, суправаджаючы Яго ў духоўнай барацьбе і смяротнай трывозе. Чакаў ад іх падтрымкі і суцяшэння, але не знайшоў. «Сумная душа Мая аж да смерці; заставайцеся тут і маліцеся». (пар. Мц. 14, 34) – прасіў іх. Яны ж аднак былі ахопленыя жахам, бо першы раз убачылі свайго Настаўніка, які адчуваў страх. Не маглі зразумець, як Пан усяго стварэння можа адчуваць слабасць. Ахапіў іх смутак і яны паснулі.
   Дарма Езус тры разы вяртаўся да іх і шукаў суцяшэння і спачування...
   «Сымоне, ты спiш? не змог ты адной гадзiны не паспаць? Не спіце i малiцеся, каб не ўпасці ў спакусу: дух бадзёры, а плоць немачная» (пар. Мк. 14, 37-38).
   У хвіліны найцяжэйшай барацьбы Езус быў самотны. Узяў на сябе грахі ўсіх людзей ад пачатку свету, каб узнагародзіць за іх Божай справядлівасці. Перамог шатана і ўсе спакусы, каб заслужыць дзеля нас ласку перамогі. Бачыў таксама мае грахі і ўпадкі, якія напаўнялі агідай Яго Найсвяцейшае Чалавецтва.
   «Упаў на зямлю i малiўся, каб, калi магчыма, абмiнуў Яго час гэты; i гаварыў: Авва Ойча! усё магчыма Табе; пранясi чашу гэтую мiма Мяне, але не чаго я хачу, а чаго Ты» (Пар. Мк. 14, 35б-36).
   «Перажываючы ўнутраную барацьбу, старанней маліўся; і зрабіўся пот Яго, як кроплі крыві, што падалі на зямлю» (Пар. Лк. 22, 44).
    Чалавечая натура і чалавечая воля Езуса змагаліся, каб стаць адным з Божай воляй. «У чалавечай волі натуры Езуса ёсць у ім Самім увесь супраціў чалавечай волі, якая супраціўляцца Богу. Ёсць тут супраціў нас усіх, кожнае супраціўленне Богу, і Езус у цяжкіх змаганнях уздымае супраціўляючуюся натуру да яе сапраўднай істоты. (...) Такім чынам, усе мы зараз прысутныя ў паслухмянасці Сына і ўсе мы далучаныя да сыноўства». (Бенэдыкт XVI, «Езус з Назарэту», ч. 2, стар. 175) – пісаў Святы Айцец  Бенэдыкт XVI.
   Езус бачыў бунт людзей усіх часоў, якія былі створаныя для таго, каб дасягнуць шчасця і дасканаласці праз еднасць сваёй волі і волі Божай, аднак здавалася ім, што воля Божая з'яўляецца пагрозай для іх вольнасці.
  Бачыў Езус наш страх і бунт перад цярпеннем, перад тым, што цяжкае, што патрабуе адрачэння ад сябе.
   У Гефсіманіі бачыў Ён таксама мяне – мае грахі, памылкі і тое, з чым я змагаюся зараз.
  Падчас разважання гэтай таямніцы Ён прагне даць мне ласку перамогі над спакусамі і паслухмянасці волі Айца.
    Езу, прашу Цябе, навучы мяне казаць: «Ойча! не Мая воля, а Твая няхай будзе» (пар. Лк. 22, 44а).
   Сэрца Езуса, знішчанае з-за нашых беззаконняў, зрабі мяне дзіцём Божым!

   Езус дае нам сілу і прыклад, як змагацца з пакусамі, са страхам перад цярпеннем. «Перажываючы ўнутраную барацьбу, старанней маліўся» (пар. Лк. 22, 44а).
    Тыя хто добра ведае чалавечую псіхіку, лічыць, што людзі найчасцей і найбольш церпяць з-за старху. Мы хочам быць моцнымі, мужнымі. А ў той час не заўсёды можна апанаваць страх. Езус у Садзе Аліўным таксама перажываў трывогу. Калі мы злучым наш страх з Яго страхам, тады тое, што перажываем, не толькі не абцяжарыць нас віной, але можа стаць заслугай і, дзякуючы Езусу, мы пераможам нашую натуру. 

   Езус, молячыся ў Садзе Аліўным, цярпеў, бачачы мае грахі, але бачыў таксама маё ўзагароджванне. Паказаў Яму іх Анёл, каб Яго суцешыць.
   Сёння Пан пытаецца кожнага з нас: «Што ты зробіш дзеля Мяне, каб суцешыць Мяне ў смяротным смутку? Ці знойдзеш час, каб быць са Мной ў малітве? Ці прымеш Маю волю? Ці захочаш ахвяраваць Мне сваё цярпенне? Ці заўважыш Мяне ў церпячым чалавеку?
   Святая Тэрэза ад Дзіцяткі Езуса сказала некалі, што была з Езусам у Садзе Аліўным – прымала ўдзел у Яго духоўнай агоніі. Яна ведала, што ў цяжкіх хвілінах правяраецца, ці сапраўдная нашая любоў да Бога. Яна напісала ў вершы, што азначае жыць любоўю:

Любоўю жыць гэта не значыць на зямлі
Узвесці палацы на вяршыні гары Фавор.
Гэта з Езусам ісці на Кальварыю,
Гэта глядзець на Крыж як на скарб!…
Любоўю жыць гэта выціраць Тваё Аблічча
Гэта прасіць прбачэння для грэшнікаў
O Божа Любові! Каб Яны вярнуліся да Тваёй ласкі
І заўсёды праслаўлялі Тваё Імя….
Да майго сэрца даносяцца багахульствы.
Каб не чуць яго, я хачу заўсёды спяваць:
"Імя Тваё Святое, я ўшаноўваю Яго і люблю Яго
Гэта значыць жыць любоўю!…"

   Евангелле нічога не кажа нам пра тое, ці Маці Божая падтрымлівала сваёй малітвай Езуса падчас агоніі ў Садзе Аліўным. У прыватных аб'яўленнях (нп., бл. Кацярыны Эмерых) мы можам прачытаць, што Марыя сабрала жанчын і чувала, духоўна перажываючы цярпенні свайго Сына.
   Найсвяцейшая Маці была суцяшэннем для Сэрца Езуса ў часе Яго мукі. Сёння Яна таксама жадае прынесці Яму палёгку, заклікаючы сваіх дзяцей да малітвы і ўзнагароды.
   Ці я слухаю Яе пасланні? Як адказваю на Яе заклікі?

   Аліўны Сад і далейшая Мука Хрыста гэта «гадзіна цемры». Вучні, гледзячы на тое, што адбываецца, засумняваліся і паўцякалі.
  Езус прадказаў гэтыя падзеі, цытуючы  прарока Захарыю: «Паражу пастыра, а авечкі рассеюцца» (пар. Мк. 14, 27б).
   Сёння таксама вораг паражае Касцёл, Айца Святога. Для нас гэта выпрабаванне вернасці. Патрэба «чування і малітвы», каб не спалохацца і не здрадзіць. Патрэба вернасці ў малых рэчах, даверу ў Божую Міласэрнасць, каб не стаць Юдам. Набліжаецца выпрабаванне веры, трэба да яе падрыхтавацца. Таму Маці Божая заклікае да штодзённай малітвы на ружанцы.
   У якой ступені прымаюцца Яе пасланні, настойлывыя заклікі?
   Ці сёння мы ізноў не паўтараем памылкі вучняў, якія спяць?
   Ці чуваем на малітве і молімся, каб распазнаваць спакусы сучаснасці і не паддавацца ім? Каб застацца вернымі Езусу і Марыі?
  

  О Езу, ахвяруюся Табе праз Беззаганнае і Балеснае Сэрца Марыі, каб заўсёды быць суцяшэннем Твайго Найсвяцейшага Сэрца. Амэн.

Перакладзена з польскай мовы.
Арыгінал: Nie żyjemy dla siebie. Wynagrodzenie za grzechy świata.