Малітва Вялікай Фацімскай Навэнны

ПАВОДЛЕ СЛОЎ АКТУ ПРЫСВЯЧЭННЯ
ЯНА ПАЎЛА ІІ, ЯКІЯ ЗМЯНІЛІ СВЕТ
    Як мага часцей будзем маліцца словамі гэтай малітвы. Яна ўзнікла на падставе слоў, якія Ян Павел ІІ скіраваў да Марыі ва ўрачыстасць Звеставання Найсвяцейшай Дзеве Марыі, 25 сакавіка 1984 г. Прамоўлены на плошчы Святога Пятра ў Рыме акт прысвячэння Расіі і света Беззаганнаму Сэрцу Марыі з’яўляўся выкананнем просьбы  Маці Божай Фацімскай, якая прасіла, каб Святы Айцец ў еднасці з усімі біскупамі свету учынілі гэтае прысвячэнне. Гэты акт быў прыняты небам і дазволіў Марыі распачаць выкананне абяцанняў дадзеных у Фаціме. Хутка, без адзінага выстралу, заняпаў камунізм, народы атрымалі вольнасць, надышоў канец пераследавання Царквы. Як казала Сястра Луцыя, гэты акт “быў першым трыумфам Беззаганнага Сэрца Марыі”.
   Малітва Папы ўзрушыла неба. Таму, рыхтуючыся да стогадовага юбілею аб’яўленняў, прыпамінаем Маці Божай словы Святога Айца Яна Паўла ІІ. Яны былі эфектыўнымі. Яны заклікалі цуд. Такой павінна быць нашая малітва і ўся Вялікая Фацімская Навэнна.

***
  “Вітай Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою!”
Блаславёная Ты, Марыя, пасланая Богам ў Фаціму. Ты прынесла свету пасланне надзеі, заклік да малітвы і пакаяння, а таксама просьбу аб узнагародзе за грахі, якія чыняць сучасныя людзі.
   У той час, калі паволі набліжаецца спаўненне Тваіх словаў аб трыумфе Твайго Беззаганнага Сэрца, мы, удзельнічаючы ў Вялікай Навэнне, якая рыхтуе нас да стогадовага юбілею Тваіх фацімскіх аб’яўленняў, звяртаемся да Цябе ў духу любові, пакоры і бязмежнага даверу, і яднаючыся з усім Касцёлам, усклікаем да Цябе:
   “Тваёй абароне аддаёмся, Святая Багародзіца!”
Сёння стаім перад Табою, наша Маці, Маці нашых сем’яў, Маці людзей і ўсіх народаў. Ты ведаеш усе нашыя цярпенні і надзеі, Ты па-мацярынску адчуваеш усе змаганні паміж дабром і злом, паміж святлом і цемрай, якія ўскалыхваюць наш сучасны свет. Просім, прымі нашыя малітвы, скіраваныя ў Найсвяцейшым Духу да Твайго Сэрца, і атулі мацярынскай любоўю наш чалавечы свет, які даручаем Табе, непакоячыся за зямны  і вечны лёс нас саміх і ўсіх нашых братоў і сясцёр.
   Ты казала са смуткам: “Шмат душаў ідзе на асуджэнне”. Сваёй духоўнай дачцэ, Люцыі, Ты тлумачыла, што “сучасны свет заслугоўвае патопу больш, чым у час Ноя”, а ў сваёй фацімскай таямніцы пакінула нам папярэджанне: сёння свет заслужыў вялікую Божую кару. Толькі Бог можа змяніць ход нашай гісторыі, пакласці канец распаўсюджванню вакол нас цывілізацыі смерці, абудзіць у людзей прагненне будаваць новы, лепшы свет. Як вучні Хрыста, пакліканыя да служэння пад Яго знамем, стоячы сёння перад Табою, мы прагнем разам з усім Касцёлам з’яднацца перад Тваім Беззаганным Сэрцам у пасвячэнні, з якім Твой Сын, у любові да нас аддаў сябе Айцу: “І за іх Я пасвячаю сябе ў ахвяру, каб і яны былі асвячоныя ў праўдзе” (Ян 17, 19). Прагнем з’яднацца з нашым Адкупіцелем у гэтым пасвячэнні за свет і за чалавецтва, якое ў Яго Боскім Сэрцы мае моц перапрашэння і ўзнагароды за грахі.
   Сёння аддаемся Табе безаглядна, каб кожны з нас быў “цалкам Твой”, ажно на вякі, каб нішто не адлучыла нас ад Езуса, Збаўцы свету.
   Няхай нашае прысвячэнне ў еднасці з прысвячэннем Твайго Сына мае моц перамяніць навакольны свет. Няхай яно агарне ўсіх людзей і пераўзыдзе ўсялякае зло, якое дух цемры здольны пасяліць у сэрцы чалавека і ў яго ўчынках – тое, якое ўжо распаліў у наш час.
   Просім Цябе, Марыя! Пакажы нам сваё Беззаганнае Сэрца – шлях, які вядзе сучасны свет да Бога. Просім, “ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды!”
   Сярод мноства пагрозаў і няпэўнасці заўтрашняга дня ўсклікаем да Цябе  бязмежным даверам:
   Дапамажы нам перамагчы жудасць зла, якое так лёгка ўкараняецца ў сэрцах сучасных людзей – зла, якое ў невымерных наступствах навісла над нашай сучаснасцю і, здаецца, перакрывае дарогі ў будучыню.
   Ад голаду і вайны, выбаў нас!
Ад атамнай вайны, ад самазнішчэння, ад усіх войнаў, выбаў нас!
Ад грахоў супраць жыцця чалавека, пачынаючы з хвіліны яго зачацця, выбаў нас!
Ад нянавісці і прыніжэння годнасці Божых дзяцей, выбаў нас!
Ад усялякай несправядлівасці ў грамадскім жыцці краіны і ўсяго свету, выбаў нас!
Ад невыканання Божых запаведзяў, выбаў нас!
Ад спробаў знішчыць праўду пра Бога ў чалавечых сэрцах, выбаў нас!
Ад грахоў супраць Духа Святога, выбаў нас!
Прымі, наша Маці, гэтыя нашы заклікі, напоўненыя цярпеннем усіх людзей, абуджаныя цярпеннем цэлых грамадстваў!
Дапамажы нам моцаю Духа Святога перамагаць усялякі грэх, грэх у кожным яго абліччы: у нас саміх і вакол нас.
   Няхай наш дзіцячы давер будзе Тваёй прыладаю, якую Ты выкарыстаеш згодна з Божаю воляю, каб хутчэй настала цывілізацыя любові, каб сярод нас абудзілася вясна хрысціянства і расквітнела святасць жыцця – у нас, нашых сем’ях і ўсіх народах.
   Няхай у гісторыі свету яшчэ раз аб’явіцца бязмежная магутнасць Адкуплення – магутнасць міласэрнай Любові! Няхай яна спыніць зло! Няхай пераменіць сумленні людзей! Няхай у Тваім Беззаганным Сэрцы для ўсіх адкрыецца святло надзеі!
   Няхай Тваё Беззаганнае Сэрца зменіць свет! Амэн.

МАЛІТВА ДАРУЧЭННЯ НАВЭННЫ

ПАВОДЛЕ СЛОЎ ЯНА ПАЎЛА ІІ
                 Словы, якія прыняты за аснову дадзенай малітвы, прамовіў Святы Айцец Ян Павел ІІ падчас малітоўнага чування ў Фаціме, 12 мая 1991 г. Няхай гэтыя словы таксама і нам дапамагаюць прабываць блізка Найсвяцейшай Маці і нястомна заклікаюць Яе прысутнасць, каб мы ішлі дарогай збаўлення.

   Прымі, о Маці Бога і мая Маці,
гэту Вялікую Фацімскую Навэнну,
якую адпраўляю дзеля Тваёй пашаны і хвалы Святой Тройцы,
незгасаючага святла.
Гэтага Боскага святла патрабуюць мае стопы,
калі іду праз свет, поўны непакою і часта згублены.
Дзева з Фацімы, суправаджай мяне ў дарозе!
Вядзі да Свайго Сына! Прывядзі да порту збаўлення.
Маліся за мяне, грэшнага, цяпер і ў хвіліну маёй смерці! Амэн.